Model: Illegale asbestverwijdering  


Dienstverleners

 • Gemeente
 • Makelaars
 • Burgers
 • Kamerverhuurbedrijven
 • Installateurs
 • Vakantieparken
 • Internet
 • Klusbedrijven
 • Familie & vrienden
 • Bouw- en sloopbedrijven
 • Klusbedrijven
 • Installatiebedrijven
 • Verhuurbedrijven
 • Uitzendbureau
 • Transportbedrijven
 • Afvalcontainer verhuurbedrijven
 • Loonbedrijven
 • Auto verhuurbedrijven
 • Agrariers
 • Afvalinzamelaars
 • Natuurgebieden
 • Milieustraat
 • Asbest verwijderingsbedrijven
 • Inzamelingsroute particulier afval

Gelegenheden

 • "kleine" verbouwingen
 • Brand / calamiteit
 • Dakkapel plaatsen
 • CV installatie vervangen
 • Wet en regelgeving
 • Rapportages
 • Kleine zelfstandige
 • Goedkoop personeel
 • Middelen en materiaal
 • Geen registratie plicht
 • Einde bedrijfsactiviteit agrarier
 • Geen registratieverplichting
 • Weinig sociale controle buitengebied

Indicatoren

 • Panden gebouwd voor 1994
 • Afvalcontainers op de openbare weg
 • Inzet van personeel bij kleinere bouwprojecten
 • Verhuur van transportmiddelen aan een klusbedrijf
 • Verhuur van afvalcontainers
 • Dumpingen in het buitengebied
 • Leegstaande agrarische panden
 • Opslagloodsen
 • Afvalbrengstations
 • Opslagmogelijkheid
 • Leegstaande bedrijfshallen

Partners

 • Wijkagent
 • Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven
 • Brandweer
 • Omgevingsdiensten, Bouwtoezicht
 • Vergunningverleners bij de gemeente
 • Boa's gemeente
 • Inspectie ISZW
 • Verhuurbedrijven van afvalcontainers
 • gemeentelijke BOA's
 • Landelijke eenheid dienst Infra Politie
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Omgevingsdienst
 • Afvalbrengstations
 • Groene Boa's
 • Gelders landschap
 • Natuurmonumenten
 • Onderhoudsteams gemeente
 • Cumela
 • LTO Nederland
 • Omgevingsdiensten
 • Agrariers

Barrieres

 • Informatie gevaren van asbest verstrekken
 • Branche organisatie bouwend Nederland informeren
 • Controle kleine verbouwingen
 • Meldingsplicht verbouwingen bij de gemeente
 • Aan en verkoop van panden en woningen
 • Makelaars
 • Vergunning / melding oneigenlijk gebruik openbare ruimte
 • Transportcontrole
 • Surveillance buitengebied
 • Controle afvalbrengstation
 • Kliklijn
 • Controle opslag lokaties asbest
 • Controle inname en acceptatie bij afvalinzamelaars
 • AgrariĆ«rs
 • Dumpplaats