Model: Co-vergisting  


Dienstverleners

 • Ontdoener
 • Inzamelaars
 • Makelaars en handelaren
 • Overige intermediaire organisaties
 • Stroman/katvanger
 • Familie/vrienden
 • Toezicht instanties
 • Transporteur
 • Stroman/katvanger
 • Familie/vrienden
 • Toezicht instanties
 • Leveranciers
 • Be- en verwerkers
 • Overige intermediaire organisaties
 • Stroman/katvanger
 • Familie/vrienden
 • Toezicht instanties
 • Co-vergisters
 • Leveranciers
 • Familie/vrienden
 • Stroman/katvanger
 • Toezicht instanties
 • Toepassers van residu (digestaat)
 • Familie/vrienden
 • Toezicht instanties
 • Overige intermediaire organisaties
 • (Afval)verwerker of eindverwerker

Middelen

 • Documenten
 • Productielocatie

 • Social media

 • Website

 • Bedrijfslocatie

 • Voertuigen

 • Documenten
 • Locatie om transportmiddelen te stallen.

 • Social media

 • Transportmiddel

 • Website

 • Bedrijfslocatie

 • Voertuigen 

 • Documenten
 • Voertuigen

 • Bedrijfslocatie

 • Op- en overslag, inzamellocatie

 • Social media

 • Ver- en bewerkingsinstallatie

 • Website

 • Documenten
 • Biogasinstallatie

 • Vergistingstanks

 • Luchtwasser

 • Warmte Kracht Koppeling (WKK)

 • Op- en overslag, inzamellocatie

 • Pasteurisatiestap

 • Social media

 • Subsidie

 • Website

 • Bedrijfslocatie

 • Voertuigen 

 • Documenten
 • Op- en overslaglocatie

 • Social media

 • Website

 • Landbouwgronden

 • Stortplaats

 • Verbrandingsinstallaties

Wettelijke vereisten

 • Documenten
 • Documenten
 • Documenten
 • Documenten
 • Documenten

Overtredingen

 • Illegaal mengen van (afval)stoffen
 • Administratief 'omkatten' afval, valsheid in geschrifte
 • Afgeven als restproduct terwijl het afval is
 • Illegale lozingen
 • Afgeven en ontvangen van oranje lijst (afval)stoffen van buitenlandse bedrijven zonder EVOA-erkenning
 • Afgifte aan niet-erkende verwerker/inzamelaar, afgeven aan niet-vergunninghouder
 • Schijnconstructies
 • Illegaal mengen van (afval)stoffen
 • Administratief 'omkatten' afval, valsheid in geschrifte
 • Geen inschrijving VIHB-lijst
 • U-bochtconstructie of neutraal laden
 • Vervoer gevaarlijk afval zoals glycerine, zonder vereiste documenten
 • Schijnconstructies
 • Illegaal mengen van (afval)stoffen
 • Illegale lozingen
 • Activiteiten in strijd met vergunning
 • Onjuiste afgifte
 • Ontbreken noodzakelijke documenten
 • Valsheid in geschrifte
 • Afgeven en ontvangen van oranje lijst (afval)stoffen van buitenlandse bedrijven zonder EVOA-erkenning
 • Schijnconstructies
 • (On) bewuste acceptatie van onbekend materiaal
 • Acceptatie
 • Geen pasteurisatie van digestaat
 • Illegale lozingen
 • Activiteiten in strijd met vergunning
 • Onjuiste toepassing
 • Schijnconstructies
 • Onjuiste toepassing
 • Acceptatie

Gelegenheden

 • Complexe wet- en regelgeving
 • Gebrek aan afstemming/ onvoldoende communicatie tussen (keten)partners
 • Grijs circuit (onbekend) definitie (afval)stoffen
 • Gebrek aan administratieve kennis bij toezichthouder
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Gebrek aan afstemming/ onvoldoende communicatie tussen (keten)partners
 • Grijs circuit (onbekend) definitie (afval)stoffen
 • Gebrek aan administratieve kennis bij toezichthouder
 • Vanuit toezicht geen direct zicht op stoffen die worden vervoerd
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Gebrek aan afstemming/ onvoldoende communicatie tussen (keten)partners
 • Grijs circuit (onbekend) definitie (afval)stoffen
 • Gebrek aan administratieve kennis bij toezichthouder
 • Inrichting mag gebruikt worden door meerdere bv's
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Gebrek aan afstemming/ onvoldoende communicatie tussen (keten)partners
 • Grijs circuit (onbekend) definitie (afval)stoffen
 • Gebrek aan administratieve kennis bij toezichthouder
 • Inrichting mag gebruikt worden door meerdere bv's
 • Geen verplichte analysestap achteraf
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Gebrek aan afstemming/ onvoldoende communicatie tussen (keten)partners
 • Grijs circuit (onbekend) definitie (afval)stoffen
 • Gebrek aan administratieve kennis bij toezichthouder
 • Relaties

Indicatoren

 • (Afval)stoffen
 • Administratie
 • Inrichting
 • Naleefgedrag
 • Relaties
 • Transport
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten
 • (Afval)stoffen
 • Administratie
 • Naleefgedrag
 • Transport
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten
 • Relaties
 • (Afval)stoffen
 • Administratie
 • Bedrijfsstructuur/omvang
 • Incidenten en problemen
 • Inrichting
 • Naleefgedrag
 • Relaties
 • Transport
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten
 • (Afval)stoffen
 • Administratie
 • Bedrijfsstructuur/omvang
 • Incidenten en problemen
 • Inrichting
 • Naleefgedrag
 • Relaties
 • Transport
 • Afwezigheid van wettelijke vereisten
 • Administratie
 • Incidenten en problemen
 • Naleefgedrag

Bronnen

 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Belangenorganisaties
 • Kenniscentra
 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Brancheorganisatie
 • Belangenorganisaties
 • Kenniscentra
 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Belangenorganisaties
 • Kenniscentra
 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Brancheorganisaties
 • Kenniscentra
 • Administratieve gegevens
 • Media
 • Overheid
 • Bedrijven en burgers
 • Belangenorganisaties
 • Kenniscentra

Partners

 • Ministeries (Rijk)
 • Toezicht instanties
 • Strafrechtelijke instanties
 • Kennis- en adviesorganisaties
 • Ministeries (Rijk)
 • Toezicht instanties
 • Strafrechtelijke instanties
 • Kennis- en adviesorganisaties
 • Ministeries (Rijk)
 • Toezicht instanties
 • Strafrechtelijke instanties
 • Kennis- en adviesorganisaties
 • Ministeries (Rijk)
 • Toezicht instanties
 • Strafrechtelijke instanties
 • Kennis- en adviesorganisaties
 • Ministeries (Rijk)
 • Toezicht instanties
 • Strafrechtelijke instanties
 • Kennis- en adviesorganisaties

Barrieres

 • Verbreden/verdiepen regulier toezicht
 • Aangifte valsheid in geschrifte
 • Bestraffing overtreder (1), opleggen van een geldboete (2) of een vrijheidsstraf (3)
 • BIBOB toets bij vergunning verlening
 • Blaming, naming (faming) & shaming
 • Intrekken wettelijke vereisten
 • OM-afdoening
 • Opleggen van een last onder dwangsom
 • Opleggen voorlopige maatregel
 • Toepassen bestuursdwang
 • Informatie-uitwisseling/ verbreden informatiepositie
 • Voorlichtingscampagne
 • Verbreden/verdiepen regulier toezicht
 • Aangifte valsheid in geschrifte
 • Bestraffing overtreder (1), opleggen van een geldboete (2) of een vrijheidsstraf (3)
 • BIBOB toets bij vergunning verlening
 • Blaming, naming (faming) & shaming
 • Transport- of poortcontroles
 • Intrekken wettelijke vereisten
 • Opleggen van een last onder dwangsom
 • Bestuurlijke strafbeschikking (BSBM)
 • Toepassen bestuursdwang
 • Informatie-uitwisseling/ verbreden informatiepositie
 • Verbreden/verdieping regulier toezicht
 • Aangifte valsheid in geschrifte
 • Bestraffing overtreder (1), opleggen van een geldboete (2) of een vrijheidsstraf (3)
 • BIBOB toets bij vergunning verlening
 • Blaming, naming (faming) & shaming
 • Transport- of poortcontroles
 • Intrekken wettelijke vereisten
 • OM-afdoening
 • Opleggen van een last onder dwangsom
 • Opleggen voorlopige maatregel
 • Toepassen bestuursdwang
 • Bestuurlijke strafbeschikking (BSBM)
 • Informatie-uitwisseling/ verbreden informatiepositie
 • Verbreden/verdieping regulier toezicht
 • Aangifte valsheid in geschrifte
 • Bestraffing overtreder (1), opleggen van een geldboete (2) of een vrijheidsstraf (3)
 • BIBOB-toets bij vergunning verlening
 • Blaming, naming (faming) & shaming
 • Transport- of poortcontroles
 • Intrekken wettelijke vereisten
 • OM-afdoening
 • Opleggen van een last onder dwangsom
 • Opleggen voorlopige maatregel
 • Subsidies afnemen of terugvorderen
 • Toepassen bestuursdwang
 • Informatie-uitwisseling/ verbreden informatiepositie
 • Voorlichtingscampagne
 • Verbreden/verdieping regulier toezicht
 • Aangifte valsheid in geschrifte
 • Bestraffing overtreder (1), opleggen van een geldboete (2) of een vrijheidsstraf (3)
 • BIBOB-toets bij vergunning verlening
 • Blaming, naming (faming) & shaming
 • Transport- of poortcontroles
 • Intrekken wettelijke vereisten
 • OM-afdoening
 • Opleggen van een last onder dwangsom
 • Opleggen voorlopige maatregel
 • Stilleggen van bedrijfsactiviteiten
 • Toepassen bestuursdwang
 • Informatie-uitwisseling/ verbreden informatiepositie
 • Verplicht stellen analysestap na co-vergisting
 • Voorlichtingscampagne